2023-07-11

Konserwacja paneli fotowoltaicznych – na czym polega?

Wraz z rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii, coraz więcej osób decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykorzystanie energii słonecznej do wytwarzania prądu elektrycznego jest ekologiczne, a także korzystne finansowo. Aby jednak panele fotowoltaiczne działały sprawnie i osiągały optymalną wydajność, niezbędna jest ich regularna konserwacja. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega konserwacja paneli fotowoltaicznych.

Czyszczenie paneli

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych to kluczowy element ich konserwacji. Zanieczyszczenia, takie jak kurz, piasek czy ptasie odchody, mogą znacząco obniżyć sprawność pracy paneli. Dlatego zaleca się przeprowadzać czyszczenie co najmniej raz w roku – najlepiej na wiosnę, przed okresem wzmożonej produkcji energii. Zadanie to najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie, ponieważ będzie to gwarancja bezpieczeństwa instalacji.

Kontrola instalacji

Regularna kontrola instalacji fotowoltaicznej pozwoli na szybkie wykrycie ewentualnych usterek oraz zapobieganie problemom, które mogłyby wpłynąć na wydajność systemu. Warto przeprowadzać takie kontrole co najmniej raz w roku. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na kondycję paneli – ich powierzchnię, ramy oraz mocowania. Należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych czy oznak korozji, a także czy wszystkie połączenia są szczelne i nie ma śladów wilgoci. Jeśli zauważymy jakiekolwiek nieprawidłowości, warto skontaktować się ze specjalistą, który dokładnie oceni stan paneli i zdecyduje o dalszych krokach.

Monitorowanie pracy systemu

Coraz więcej systemów fotowoltaicznych wyposażonych jest w narzędzia do monitorowania pracy paneli oraz generowanej przez nie energii. Monitorowanie może odbywać się za pomocą specjalistycznych aplikacji na smartfon czy tablet. Dzięki nim można na bieżąco kontrolować wydajność paneli, a także zauważyć ewentualne problemy, takie jak spadek produkcji energii czy błędy w działaniu inwertera.