2024-05-01

Co o czyszczeniu fotowoltaiki mówią producenci modułów?

Czyszczenie fotowoltaiki jest niezbędne, by zachować jej maksymalną wydajność i wydłużyć żywotność. Tylko… jak myć panele fotowoltaiczne skutecznie i bezpiecznie – tak, aby ich nie uszkodzić? Najlepiej kierować się zaleceniami producentów modułów, którzy najlepiej znają swoje produkty. 

Korzystając z ich instrukcji, zachowasz gwarancję oraz zapewnisz sobie optymalną efektywność energetyczną i długoterminową sprawność instalacji. Zobacz więc, co o czyszczeniu fotowoltaiki mówią producenci modułów. 

Jak myć fotowoltaikę? Zalecenia producentów 

Poniżej znajdziesz zestawienie rekomendacji producentów w zakresie czyszczenia modułów z podziałem na kilka kluczowych aspektów:

  • częstotliwość mycia fotowoltaiki,
  • metodę czyszczenia,
  • dodatkowe informacje. 

Kliknij nazwę firmy, by przenieść się do jej opisu:

Jinko Solar

Qcells

Trina Solar

JA Solar

Risen

Astronergy

Bruk-Bet

ML System

Jolywood

LONGI

SELFA

Jinko Solar

Częstotliwość czyszczenia: 

Jinko Solar zaleca regularne czyszczenie paneli słonecznych w celu zachowania ich maksymalnej wydajności. Jest to szczególnie ważne po ekspozycji na nadmierny brud lub zanieczyszczenia. Chociaż producent nie podaje konkretnego harmonogramu czyszczenia, to rekomenduje się okresową ocenę stanu paneli i mycie ich w razie potrzeby.

Metoda czyszczenia: 

Należy użyć wody o pH 6,5-8,5 i miękkiej szmatki lub łagodnego roztworu mydła. Zabronione jest stosowanie szorstkich materiałów i agresywnych chemikaliów, ponieważ mogą uszkodzić powłokę antyrefleksyjną. Zamiast można użyć miękkiej szczotki lub gąbki. Odradza się również czyszczenie silnym strumieniem wody. Mycie modułów powinno odbywać się przy zachmurzeniu lub w chłodniejszych porach dnia (wczesnym rankiem lub wieczorem). 

Dodatkowe informacje:
Nie zaleca się używania wody o wysokiej zawartości minerałów, ponieważ może ona pozostawić osady. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.jinkosolar.com/uploads/TUV%20Manual%20%20IEC2005.pdf 

Qcells

Częstotliwość czyszczenia: 

Qcells zaleca czyszczenie modułów raz w roku lub częściej (w razie potrzeby). Warto zwracać uwagę na warunki środowiskowe, np. burze, które mogą przyspieszyć gromadzenie się brudu i zanieczyszczeń na panelach.

Metoda czyszczenia: 

Do usuwania śniegu lub lodu użyj miękkiej miotły lub innego narzędzia, które nie uszkodzi modułów. Do czyszczenia stosuj zwykłą wodę lub łagodny roztwór mydła. Zabronione jest używanie materiałów ściernych lub agresywnych chemikaliów. W przypadku trudnych zabrudzeń można zastosować alkohol izopropylowy (IPA), ale tylko w ciągu godziny od ich powstania. Nie używaj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.

Dodatkowe informacje: 

Przed czyszczeniem upewnij się, że moduły ostygły. Nie czyścić modułów wodą w warunkach, w których mogłoby dojść do jej zamarznięcia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: 

https://media.q-cells.com/v/DQWmoxyo/

Trina Solar

Częstotliwość czyszczenia: 

Stan modułów należy sprawdzać co 6 miesięcy, a do ich ewentualnego czyszczenia producent zaleca wynajęcie profesjonalnej firmy.

Metoda czyszczenia: 

Użyj miękkiej szmatki, łagodnego detergentu i czystej wody. Jeśli myjesz pod ciśnieniem, nie powinno ono przekraczać 700 KPa. Temperatura płynu czyszczącego musi być zbliżona do temperatury modułów.

Dodatkowe informacje: 

Panele montowane na płasko wymagają częstszego czyszczenia niż panele montowane pod kątem co najmniej 10°. Czyszczenie powinno odbywać się przy natężeniu promieniowania słonecznego poniżej 200 W/m², aby zapobiec przegrzaniu i utracie wydajności. Nie należy myć modułów podczas silnego wiatru, ulewnego deszczu lub śniegu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/PS-M-0693E_158.75Series_UserManual_Duomax_202103_Clean.pdf 

JA Solar

Częstotliwość czyszczenia: 

Panele należy czyścić regularnie, ale częstotliwość powinna być dostosowana do lokalnych warunków, takich jak zapylenie, rodzaj zanieczyszczeń i intensywność opadów, które mogą naturalnie czyścić panele.

Metoda czyszczenia: 

Używaj miękkiej szczotki lub szmatki oraz czystej wody, najlepiej demineralizowanej (aby nie pozostawić osadów mineralnych). Można stosować łagodne detergenty, ale należy unikać szorstkich materiałów oraz silnych chemikaliów i środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę antyrefleksyjną szkła.

Dodatkowe informacje: 

Czyszczenie najlepiej jest przeprowadzać w chłodne dni lub wcześnie rano/ późno wieczorem, aby uniknąć szybkiego wysychania wody na gorących panelach – może to powodować smugi.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Cleaning Method of ARC Glass of Photovoltaic Modules.

Risen

Częstotliwość czyszczenia: 

Risen zaleca regularne czyszczenie paneli słonecznych, szczególnie po burzach lub w okresach z dużym natężeniem zanieczyszczeń. Ogólna konserwacja powinna być wykonywana przynajmniej raz w roku, a konkretną częstotliwość należy ustalić dla każdej instalacji indywidualnie w oparciu o warunki środowiskowe.

Metoda czyszczenia: 

Używaj czystej, miękkiej wody spełniającej wyznaczone standardy: pH 5-7, mętność poniżej 30 NTU, przewodność 1500-3000 µs/cm. Unikaj wody bogatej w minerały, ponieważ może pozostawić osady. Do mycia stosuj miękką szmatkę lub gąbkę oraz roztwór z letnią wody i łagodnego mydła. Na koniec dokładnie spłucz moduły czystą wodą, by usunąć resztki mydła. Do osuszania wykorzystaj ściągaczkę, dzięki czemu unikniesz plam. 

Dodatkowe informacje: 

Czyść panele w chłodniejszych porach dnia. Jeśli używasz wody pod ciśnieniem, upewnij się, że nie przekracza ono 700 KPa. W obszarach z dużym zanieczyszczeniem lub aktywnością ptaków panele mogą wymagać częstszego mycia. Unikaj czyszczenia modułów podczas niekorzystnych warunków pogodowych i używania bardzo zimnej wody w ciepłe dni.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:  https://en.risenenergy.com/uploads/20220729/5)%20Installation%20manual.pdf 

Astronergy

Częstotliwość czyszczenia: 

Zaleca się regularne kontrole i czyszczenie paneli – zwłaszcza gdy widoczne są na nich zanieczyszczenia mogące wpływać na wydajność produkcji energii.

Metoda czyszczenia: 

Używaj wody bez detergentów i miękkiej gąbki lub szczotki. Staraj się przeprowadzać czyszczenie w chłodniejszych godzinach, by nie powodować szoków termicznych. Unikaj wycierania kurzu na sucho, ponieważ stwarza to ryzyko zarysowania paneli. W razie potrzeby śnieg na modułach można delikatnie usunąć szczotką z miękkim włosiem.

Dodatkowe informacje: 

Panele zainstalowane pod nachyleniem co najmniej 15° mogą wymagać rzadszego czyszczenia dzięki efektowi samooczyszczania, który zapewniają opady deszczu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.astronergy.com/wp-content/uploads/2023/12/Installation-Manual-for-Crystaline-Module_202312-1.pdf 

Bruk-Bet

Częstotliwość czyszczenia: 

Producent zaleca czyszczenie paneli fotowoltaicznych raz lub dwa razy w roku, najlepiej wiosną lub późną jesienią.

Metoda czyszczenia: 

Do czyszczenia używaj miękkiej gąbki lub nylonowej szczotki, unikając szorstkich myjek, tarek, ryżowych szczotek i myjek ciśnieniowych, które mogą uszkodzić powłokę paneli. Mycie najlepiej przeprowadzać roztworem wody demineralizowanej i izopropanolu w proporcji 1:1 (pół na pół) – nie pozostawia on smug ani resztek. Do usuwania śniegu zastosuj delikatną szczotkę lub płaskiego mopa. 

Dodatkowe informacje: 

Czyść panele wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, by uniknąć szoku termicznego. Unikaj czyszczenia modułów w pełnym słońcu i stosowania agresywnych środków lub narzędzi, które mogą je uszkodzić. Zimą zaleca się delikatne zamiatanie paneli lub oczekiwanie na stopnienie śniegu. 

Bruk-Bet oferuje też panele z nanopowłoką samoczyszczącą. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: 

https://fotowoltaika.bruk-bet.pl/czyszczenie-i-mycie-jak-dbac-o-panele-fotowoltaiczne/

ML System

Częstotliwość czyszczenia: 

Moduły powinny być czyszczone co najmniej raz na sześć miesięcy. Zaleca się także comiesięczne inspekcje w celu zidentyfikowania i usunięcia zanieczyszczeń, takich jak liście, które mogą powodować zacienienie i zmniejszać wydajność.

Metoda czyszczenia: 

Do czyszczenia powierzchni modułu należy używać czystej wody i miękkiej ściereczki. W przypadku silniejszych zabrudzeń można zastosować łagodny detergent (taki jak ML ECO CLEAN). Nie należy używać myjek wysokociśnieniowych ani narzędzi ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić moduły. Unikaj też stosowania żrących środków czyszczących, które nie są przeznaczone do szkieł/powłok szklanych.

Dodatkowe informacje: 

Nie należy czyścić modułów, gdy są gorące (powyżej 50°C), ponieważ naraża je to na uszkodzenia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: 

https://mlsystem.pl/wp-content/uploads/2020/09/PV-MOF1000_ENG.pdf

Jolywood

Częstotliwość czyszczenia: 

Jolywood zaleca regularne czyszczenie paneli, szczególnie gdy widoczne są zanieczyszczenia, które mogą blokować promienie słoneczne. Nie precyzuje dokładnej częstotliwości, dlatego można kierować się ogólnymi zaleceniami (mycie min. 1 raz/rok). 

Metoda czyszczenia:

Wymagania dotyczące jakości wody to pH 5-7, zawartość chlorków lub soli do 3000 mg/L, mętność do 30 NTU, przewodność 1500-3000 µs/cm, całkowite rozpuszczone substancje stałe do 1000 mg/L, twardość wody do 40 mg/L. Zaleca się używanie wody zdemineralizowanej, a czyszczenie należy przeprowadzać przy pomocy miękkiej szmatki lub gąbki oraz przy natężeniu promieniowania mniejszym niż 200 W/m². Temperatura wody powinna odpowiadać temperaturze powietrza, a jej ciśnienie nie może przekraczać 700 kPa.

Dodatkowe informacje: 

Nie pozostawiaj osadów z twardej wody na panelach. Nie czyść w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, ulewny deszcz lub śnieg. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: 

http://www.jolywood.cn/upload/202107/16/202107161731598925.pdf 

LONGi

Częstotliwość czyszczenia: 

Zaleca się czyszczenie w razie potrzeby – gdy zaobserwujesz nagromadzenie brudu. W obszarach szczególnie narażonych na intensywne pylenie lub zanieczyszczenia w postaci ptasich odchodów, konieczne może być częstsze niż standardowo mycie. 

Metoda czyszczenia:

Użyj miękkiej szmatki lub gąbki z czystą, zdemineralizowaną wodą, a w razie potrzeby także łagodnych środków czyszczących. Myj wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Unikaj mycia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, aby nie uszkodzić paneli.

Dodatkowe informacje: 

Nie używaj materiałów ściernych i agresywnych chemikaliów oraz zapewnij sobie bezpieczeństwo, wyłączając system na czas czyszczenia.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: 

https://static.longi.com/Installation_Manual_for_LON_Gi_Solar_PV_Modules_V16_5b4d0bb591.pdf

SELFA

Częstotliwość czyszczenia: 

Panele mają technologię samoczyszczącą SELF-C, która w większości przypadków skutecznie działa. Natomiast należy przeprowadzać regularne inspekcje wizualne i na ich podstawie podejmować decyzję o częstotliwości dodatkowego czyszczenia.

Metoda czyszczenia:

Użyj zdemineralizowanej wody bez detergentów. W przypadku trudnych do usunięcia plam, takich jak tłuste ślady palców, można użyć alkoholu izopropylowego lub etylowego. Do czyszczenia wykorzystaj miękkie ściereczki lub gąbki, aby uniknąć porysowania szklanych powierzchni. Nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na konektory czy przewody, a czyszczenie przeprowadzaj w chłodniejsze dni, aby uniknąć nagrzania modułów powyżej 60°C.

Dodatkowe informacje: 

Przed czyszczeniem upewnij się, że moduły są wyłączone. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.selfa-pv.com/materials/pobierz_pliki_pdf/507.pdf 

Podsumowanie: czyszczenie modułów a zalecenia producentów

Większość producentów paneli słonecznych zaleca regularne czyszczenie modułów, aby utrzymać ich wydajność na odpowiednim poziomie. Częstotliwość czyszczenia zależy głównie od warunków pogodowych, montażowych i stopnia zanieczyszczenia. Warto pamiętać, że czystość paneli fotowoltaicznych jest kluczowa dla utrzymania pełnego potencjału i długiej żywotności instalacji. Pamiętaj o regularnej konserwacji swoich paneli, aby cieszyć się jak największą ilością darmowej energii słonecznej.

Często zadawane pytania

1. Czy korzystanie ze sprzętu ciśnieniowego do czyszczenia paneli jest bezpieczne?

Nie zaleca się używania wysokiego ciśnienia wody do czyszczenia paneli fotowoltaicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ich powierzchni.

2. Czy konserwacja paneli powinna być przeprowadzana przez profesjonalistów?

W większości przypadków konserwacja paneli fotowoltaicznych może być przeprowadzana samodzielnie, zgodnie z zaleceniami producenta. Jednak jeśli nie czujesz się z tym zadaniem pewnie, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą.

3. Czy czyszczenie paneli odbywa się tylko w okresie letnim?

Nie, czyszczenie paneli fotowoltaicznych jest zalecane przez cały rok. Niezależnie od pory roku ważne jest utrzymanie ich w czystości, aby zapewnić wydajną pracę instalacji.

4. Czy brak czyszczenia może unieważnić gwarancję na panele fotowoltaiczne?

Brak konserwacji paneli fotowoltaicznych może mieć wpływ na warunki gwarancji producenta. Warto regularnie czyścić panele, aby uniknąć ewentualnych problemów z gwarancją.

5. Co zrobić, jeśli panel fotowoltaiczny jest trudno dostępny?

W przypadku trudno dostępnych paneli fotowoltaicznych można skonsultować się z profesjonalną firmą czyszczącą, która zaproponuje odpowiednie metody i narzędzia do bezpiecznego czyszczenia.