Przegląd Paneli Fotowoltaicznych

Najważniejszą kwestią podczas eksploatacji paneli fotowoltaicznych jest efektywność ich działania. Aby mogły one pozyskiwać maksymalną ilość energii słonecznej, muszą być w pełni sprawne, przez co rozumie się nie tylko brak uszkodzeń, ale i czystość. Nie można bowiem zapominać o tym, że osadzające się na panelach zanieczyszczenia mogą obniżyć ich moc aż do 20%. Z tego powodu niezwykle istotną kwestią jest właściwa eksploatacja, pozwalająca zwiększyć ich wydajność. Każdy właściciel paneli fotowoltaicznych powinien przynajmniej dwa razy do roku zaplanować regularne mycie instalacji fotowoltaicznej oraz przegląd paneli. Tylko takie spójne działania pozwolą w pełni korzystać z darmowej energii słonecznej.

Jak zwiększyć wydajność paneli fotowoltaicznych?

Koszt zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych nie należy do małych. Inwestorzy pocieszają się jednak faktem, że dość szybko się on zwraca, dzięki wyprodukowanej przez panele energii. Aby jednak tak było, muszą one działać z maksymalną mocą. Istotną kwestią dla każdego inwestora powinno być zatem zwiększenie wydajności paneli fotowoltaicznych. A to z kolei jest możliwe dzięki regularnym przeglądom i czyszczeniu instalacji.

Dlaczego warto wykonywać przegląd paneli fotowoltaicznych?

Przegląd paneli fotowoltaicznych to bardzo ważne działanie, dzięki któremu można wykryć uszkodzone lub nieprawidłowo działające panele. Trzeba bowiem wiedzieć, że wszelkie uszkodzenia nie tylko obniżają sprawność paneli fotowoltaicznych, przez co wydłuża się zwrot inwestycji, ale mogą także powodować ryzyko uszkodzenia całej instalacji. Z tego powodu warto regularnie wykonywać przegląd paneli fotowoltaicznych i poddawać je badaniu kamerą termowizyjną, które pozwala szybko wykryć wszelkie nieprawidłowości.

Przegląd kamerą termowizyjną prawdę Ci powie

Jeśli nie jesteś pewny, że Twoje panele fotowoltaiczne działają na 100%, skorzystaj z przeglądu za pomocą kamery termowizyjnej. Przegląd tego typu pozwala wykryć przede wszystkim tzw. hot spoty, czyli gorące punkty, które mogą stanowić duży problem dla naszej instalacji fotowoltaicznej. Hot spoty nie są widoczne gołym okiem – da się je wykryć wyłącznie za pomocą kamery termowizyjnej.

Jakiego jeszcze rodzaju wady mogą zostać wykryte podczas badania kamerą termowizyjną?

Wady produkcyjne, uszkodzenia mechaniczne, wadliwe złącza, uszkodzone diody, ewentualne zacienienia pojedynczych ogniw bądź ich części. Wraz z przeglądem otrzymują Państwo raport, w którym uwzględniona jest dokumentacja zdjęciową wraz z opisem. Raport zawiera zdjęcia z kamery normalnej oraz termowizyjnej wraz z komentarzem.

Koszt usługi

  • Jednorazowy przegląd od 299 zł
  • Przegląd + mycie instalacji od 259 zł + cena mycia

Dokładna cena zależy od dostępu oraz wielkości instalacji

Zapraszamy do kontaktu

Zobacz ile możesz oszczędzić na swojej instalacji fotowoltaicznej.
Wystarczy mieć #czystepanele