38 paneli w gospodarstwie rolnym w miejscowości Brzozów.

Znaczna poprawa wydajności po umyciu.